Brf. Kalkonen

Gyllenborgsgatan 8

Byggande av fyra mindre vindslägenheter, ca 45 kvm/lgh.
Byte av all plåt på taken, helt nya tak, m.m.
Nedknackning av putsen, både på gatufasaden samt gårdsfasaden.
Färgning, av de två fasaderna.

Omdragning av befintliga kanaler, upp genom vindslägenheterna.
Fyra terrasser mot gården.

Yta: ca 125 kvm
År: 2018