Hornsgatan 90

Brf. Uven

Hornsgatan 90

Köp av råvindar för vindsinredning till fem vindslägenheter.

Nerknackning av fasader, putsning av fasader, renovering av 2 hissar samt
uppdragning till vindsplanen, omläggning av takplåten m.m.

Yta:  Ca 400 kvm
År:   2015 – 2016