Brf. Körsbärsträdet

Polhemsgatan 20

Byggande av tre vindslägenheter i gatuhuset samt en vindslägenhet i gårdshuset.
Byte av all plåt på taken, samt nya stuprör.
Nerknackning samt putsning av gatufasaden, av gårdshusets båda sidor, tilläggsisolering av gavel mot söder, samt ny puts.

Yta: vindslägenheter, ca 423 kvm
År: 2017