Kv. Ädelman större 8

Vindsrenovering 40 m2 BOA på Strandvägens hus, uppfört 1893. Borup utför byggentreprenaden inkl. höjning av hiss från plan 4 upp till penthouse-våning på femman inkl byte av hisskorg