Brf. Formen

Tomtebogatan

Byggande av två vindslägenheter. Byte av all plåt på taken. Nedknackning av putsen både på gatu- och gårdshusen, samt putsning samt färgning, av de två fasaderna.

Två terrasser mot gården.

Omdragning av ventilationskanaler på vindsplanet m.m.

Yta: ca 125 kvm
År: 2018